Autó kategóriák

B kategória

Az a 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett, valamint az adott gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg.
Továbbá az adott gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg.

Feltételek: betöltött 17. életév

B1 kategória

A B1 kategóriába olyan négykerekű motorkerékpárok tartoznak, amelyek terheletlen tömege nem haladja meg a 400 kg-ot (az árufuvarozásra szánt járművek esetében az 550 kg-ot), az elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek legnagyobb hasznos teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot; ezek a járművek motoros tricikliknek minősülnek, és teljesíteniük kell az L5e kategóriába tartozó motoros triciklikre alkalmazandó műszaki követelményeket, kivéve, ha külön irányelvekben ettől eltérő rendelkezés szerepel.

Feltételek: betöltött 16. életév

B+E kategória

A „B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi (vagy félpótkocsi) olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi (vagy félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg.

Feltételek: betöltött 18. életév és min. 2 éves B-s jogosítvány.