Egyéb kategóriák

C kategória

Nem a „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

Feltételek: betöltött 18. életév és B-s jogosítvány.

C+E kategória

A „C” kategóriába sorolt gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.

Feltételek: betöltött 18. életév és C-s jogosítvány.

B+E kategória

A „B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi (vagy félpótkocsi) olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi (vagy félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg.

Feltételek: betöltött 18. életév és min. 2 éves B-s jogosítvány.

D kategória

A vezetőn kívül több, mint 8 utas szállítására tervezett és gyártott gépjárművek, valamint az adott gépjárműből és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

Feltételek: betöltött 21. életév és C-s jogosítvány.